Σειρα OPTIDRIVE P2 - Πληρης σειρα για απαιτητικες εφαρμογες

Σειρα OPTIDRIVE P2 - Πληρης σειρα για απαιτητικες εφαρμογες
  • Σχεδίαση για ταχύτατη εγκατάσταση, παραμετροποίηση και θέση σε λειτουργία
  • Υψηλή απόδοση
  • Λειτουργικό PLC
  • Ενσωματωμένο φίλτρο EMC
  • Θερμοκρασία λειτουργίας -10°C έως +50°C
  • Υπερφόρτιση 150% για 6''
  • Υπερφόρτιση 200% για 4''