Σειρα OPTIDRIVE ECO για Αντλιες και Ανεμιστηρες

Σειρα OPTIDRIVE ECO για Αντλιες και Ανεμιστηρες
 • Κατάλληλοι για εφαρμογές Αντλιών και Ανεμιστήρων
 • Σχεδίαση για μέγιστη αποδοτικότητα με ελαχιστοποίηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων
 • Ακρίβεια ελέγχου στροφών
 • Οικονομική λειτουργία
 • Αποφυγή συντονισμού
 • Λειτουργίες sleep & wake
 • Προηγμένες λειτουργίες
 • Επιλογή προστασίας ΙΡ55 & ΙΡ66
 • Πρακτικός σχεδιασμός
 • Ενσωματωμένος ελεγκτής PID
 • Δυνατότητα εγκατάστασης σε πόρτα πίνακα