Σειρα OPTIDRIVE E3

Σειρα OPTIDRIVE E3
  • Κατάλληλοι για κάθε είδους βιομηχανική εφαρμογή
  • Ευκολία εγκατάστασης
  • Ενσωματωμένος ελεγκτής PI
  • Ενσωματωμένο φίλρο C1 EMC
  • Μονάδα φρένου
  • Διπλή αναλογική είσοδος
  • Θερμοκρασία λειτουργίας -20°C έως +50°C
  • Σύνδεση Bluetooth